Hướng dẫn cách tắt Update Windows 10/7 vĩnh viễn
Tắt update Windows 10, chặn Win 10 tự động cập nhật hay tắt tính năng tự cập nhập trong windows 7 Ultimate. Tắt máy tính khi đang update win 7
Turn Off Windows Update Windows 10 Pro
Turn Off Windows Update Windows 10 Home
You can disable the Windows Update Service via Windows Services Manager. In the Services window, scroll down to Windows Update and turn off the Service

Tag: cách chạy file cập nhật windows 7, Cách tắt update win 10 vĩnh viễn, Tắt update and shutdown win 10, Tắt update Win 10, Cách tắt update and shutdown Win 10, Cách tắt Update Win 10 khi đang update, Tắt update Win 10 Pro vĩnh viễn, Bật Update Win 10, Turn off window update win 7, Tắt window Update trong Win 10, Disable Windows 10 Update permanently, Turn off Windows Update Win 10 Home

Xem thêm: https://côngnghệ24h.vn/category/pc

Nguồn: https://côngnghệ24h.vn